Chiavette USB

Unità di memoria V3 Drive, 128 GB, USB 3.0, fino a 80 MB/s in lettura, 25 MB/s in scrittura
29.95 CHF  
  Unità V3, 256 GB, USB 3.0, fino a 120 MB/s in lettura, 25 MB/s in scrittura
TOP
49.95 CHF  
Chiavetta USB 32 GB Wave
12.95 CHF  
Memorizza n Go V3, 32 GB, USB 3.0, fino a 80 MB/s in lettura, 25 MB/s in scrittura
TOP
12.95 CHF  
Chiave usb 64 GB, USB 3.0, fino a 80 MB/s in lettura, 25 MB/s in scrittura, Verbatim Go V3
13.95 CHF  
1 di 28 (in totale 59)